Brabantse Componistendag in de Waalse Kerk in Breda op 19 oktober

Op 19 oktober 2014 zingen wij een bijdrage aan de Brabantse Componistendag.

Wij brengen het werk ‘Der letzte Sommer hat kein Ende’, Vier kleine Chorlieder van Daan Manneke.

Het koorwerk ‘De laatste zomer heeft geen eind…’ is in 2010 door Daan Manneke geschreven op verzoek en in opdracht van de dichter Jan Verhoef. De titel is ontleend aan een van de gekozen gedichten uit de bundel ‘Lichtspiegeling’ 1994, Amsterdam, van Jan Verhoef.

Het koorwerk is in het Duits vertaald door Simone Gerich en uitgegeven door Annie Bank Edition.

Waalse Kerk Breda, 15.00 uur
www.waalsekerkbreda.nl
www.daanmanneke.nl