14 april 2017 Goede Vrijdag

Op Goede Vrijdag 14 april 2017 is om 19.30 uur een viering in de Hervormde Kerk aan de Haven, Grotestraat 121 in Waalwijk.

Tijdens deze viering heeft Dominee Bert van der Linden hoofdstuk 26 en 27 van het evangelie van Matteüs als uitgangspunt genomen voor het lijdensverhaal. Dat begint met de zalving en eindigt met de wachters voor het graf. De verhaallijn wordt verteld, verweven met 5 korte meditaties naar aanleiding van schilderijen van gemeenteleden. Climax vormt het sterven van Jezus. Dan wordt ook de paaskaars gedoofd en is er een moment van stilte.

s’OTTOvoces  zal deze viering muzikaal omlijsten met korte stukken uit de Matthäus Passion van J.S. Bach.

Nieuw programma voorjaar 2016

De Venetiaanse School (1550 – 1610)

De muziek van Claudio Monteverdi markeert de overgang van Renaissance naar Barok. In zijn muziek komen de ontwikkelingen van dat moment tot een hoogtepunt. Hij is de laatste van een reeks van componisten uit de Venetiaanse School.

Na de dood van paus Pius X en de plundering van Rome nam de betekenis van Rome af. Andere steden in Italië kregen een grotere culturele betekenis. In Venetië experimenteerde de Vlaamse componist Adriaen Willaert als kapelmeester van de San Marcobasiliek. De oude polyfone stijl was niet goed bruikbaar in de zee van ruimte in deze kerk. Ook werd door de kerk meer nadruk gelegd op de verstaanbaarheid van de teksten. Willaert en zijn opvolgers zochten naar nieuwe vormen en vonden die ook. Ze stelden meerdere koren in de ruimte op, gebruikten imitatie- en vraag-en-antwoord- technieken en speelden voor het eerst met dynamiek en klankkleur.

Tegen deze achtergrond heeft s’OTTOvoces een programma samengesteld met muziek van kapelmeesters van de San Marco. Geen kerkelijke, maar wereldlijke muziek, waarin de ontwikkelingen van die tijd worden geëtaleerd. We vertellen u een muzikaal verhaal over tekstuitbeelding, dubbelkorigheid, imitatietechniek, solo- en begeleidingsstemmen en tekst die belangrijker wordt dan muziek. Een verhaal dat begint met het levendige Vecchie Letrose van Adriaen Willaert en eindigt met het emotionele meesterwerk van Claudio Monteverdi: ‘Sestina’ dat hij schreef bij de dood van een geliefde leerlinge.

Wilt u horen hoe het verhaal verder gaat? Zet onze concertdata alvast in uw agenda.

De Venetiaanse School

Muziek van Willaert, De Rore, Giovanni Gabrieli, Schütz en Monteverdi
m.m.v. Hubert Koniuszek, theorbe.

10 april 16.00 uur Lambertuskerk Raamsdonk

4 juni 20.00 uur Witte Kerkje Terheijden

Entree € 12 inclusief programmaboekje en drankje.
Kaarten verkrijgbaar via de website en aan de kassa.


piazza-san-marco-venice

Piazza San Marco, Venetië

De architectuur van de San Marco leende zich uitstekend voor experimenten met muziek en ruimte. De immense ruimte van de basiliek was door z’n akoestiek minder geschikt voor polyfone muziek. Er waren verschillende plaatsen voor koren en instrumentale ensembles. De muziek bereikte het publiek van alle kanten en het effect was groots. De ontwikkeling van deze kleurrijke muziek was in overeenstemming met de groeiende behoefte aan pracht en praal en machtsvertoon.

 

 

 

Lambertuskerk

Lambertuskerk, Raamsdonk

Witte kerkje

Witte kerkje, Terheijden

Najaarsconcert op 19 november 2016 in Woerden

Op uitnodiging van Ronald Threels zingt s’OTTOvoces samen met zijn Christelijk Oratoriumkoor te Woerden dubbelkorige werken geschreven voor bezettingen van grootkoor en ripieno (kleinkoor).

flyer-najaarsconcert-19-nov-2016_pagina_1

Eeuwen lang hebben psalmen mensen getroost, bemoedigd en gesterkt – tot op de dag van vandaag. In psalmen wordt het geloof beleden en van generatie op generatie doorgegeven. De 150 psalmen uit de bijbel bestaan uit gedichten, gebeden en klaagzangen en vormen samen een groot loflied op God.

Op 19 november vindt een concert plaats door vocaal dubbelkwartet s’OTTOvoces uit Brabant, het Woerdens Kamerkoor en het Christelijk Oratoriumkoor Woerden. Het geheel staat onder leiding van Willem Blonk en Ronald Threels. Psalmen en andere liederen van onder andere Mozart, Mendelssohn en Lassus worden in grotere en kleine koorbezetting afgewisseld met orgelwerken gespeeld door Ad van Pelt.

Vijf psalmen vormen de rode draad in het concert. Psalmen 100, 103 en 111 zijn door Heinrich Schütz op muziek gezet. In psalm 100 wordt iedereen uitgenodigd om God te eren. Psalm 103 is geschreven uit dankbaarheid voor Gods genade en liefde. Psalm 111, een lofzang, is in de oorspronkelijke Hebreeuwse versie een gezongen ‘ABC’ waarin de versregels steeds beginnen met de volgende letter van het alfabet.

Psalm 121 (Daan Manneke) is een pelgrimslied. De tocht is gevaarlijk, maar ‘de Heer houdt de wacht’. In psalm 130 (Claude Lejeune) wordt gevraagd om Gods vergeving en troost gevonden; ‘bij de Heer is genade, bij hem is bevrijding, altijd weer’.

De Petruskerk is open vanaf 15:30 • Entree: € 12 Voorverkoop € 10 bij koorleden COW en Woerdens Kamerkoor, Vakdrogist Stouthart, Van Vliet Muziek en Christelijke Boekhandel De Hoeksteen te Woerden • Info: www.COWoerden.nl

s’OTTOvoces zingt 10 september 2016 tijdens Open Monumentendag

s’OTTOvoces op Open Monumentendag in de Toonzaal in Den Bosch

Toonzaal Den BoschOp zaterdag 10 september a.s. is het Open Monumentendag. De Vereniging van Componisten in Noord-Brabant (VCNB) grijpt die gelegenheid aan om muziek van Brabantse makelij te laten klinken in de prachtige Toonzaal in de voormalige synagoge in Den Bosch. Van 10.00 – 17.00 uur treden er in blokken van 60 minuten steeds verschillende ensembles, duo´s, trio´s en solisten op met programma’s die zijn gevuld met – of geïnspireerd op – werken van hedendaagse Noord-Brabantse componisten. Er worden werken uitgevoerd van onder andere Henk van der Vliet, Fons Mommers, Frans Kerkhofs en Anne Parlevliet.

s’OTTOvoces treedt samen met Tommy van Doorn op van 15.00 – 16.00 uur en brengt een programma rondom composities van de Bredase componist Daan Manneke. Naast werken die al langer op het repertoire van ons ensemble staan – Der letzte Sommer hat kein Einde en Pséaume 121 – wordt ook een opnieuw door Rens Tienstra gezette versie van het motet Egidius, waer bestu bleven? uitgevoerd. In deze nieuwe vijfstemmige zetting beleeft het werk een wereldpremière!

Met het programmeren van hedendaagse regionale componisten op een locatie met een grote historische en culturele betekenis, geeft de VCNB een nieuwe eigentijdse en eigenzinnige invulling aan Open Monumentendag. En daar werkt s’OTTOvoces graag aan mee!

We nodigen je van harte uit voor dit bijzondere evenement. Ons programma tref je hier aan; meer informatie over het evenement en een compleet overzicht van het programma vind je hier.

Eigen opnamen op 1 mei 2019 in de Hervormde Kerk in Drimmelen

Vocaal ensemble s’OTTOvoces is een dubbelkwartet van geschoolde en ervaren zangers. Ieder van ons heeft zijn sporen verdiend als koorzanger en (koor-)solist. De term sotto voce betekent letterlijk onder de stem, een zangwijze die aandacht, techniek en concentratie vraagt. Op een dergelijke wijze willen we samen muziek maken. We brengen werken uit verschillende stijlperioden (Renaissance, Barok, Romantiek en 20ste eeuw) en incidenteel maken we een uitstapje naar wat lichter repertoire (King’s Singers). We organiseren zelf één à twee concerten per jaar en werken daarnaast regelmatig mee aan culturele evenementen. In 2016 gaven we met Hubert Koniuszek twee concerten met muziek uit de Venetiaanse School en verzorgden we op Open Monumentendag in de Toonzaal in Den Bosch een programma rondom werken van de hedendaagse componist Daan Manneke.

We werken projectmatig; in totaal repeteren we zo’n 25 keer per jaar, meestal in Raamsdonksveer, afwisselend op donderdag- en vrijdagavond. Zo nodig repeteren we af en toe ook op zaterdag.

Een terugblik op het eerste voorjaarsconcert in de Lambertuskerk

Met muziek meer mens

Op zondag 10 april 2016 zong s’OTTOvoces haar eerste renaissanceprogramma. Een spannende onderneming, muzikaal en theatraal, omdat we met muziek én tekst een verhaal wilden vertellen. Met 80 aandachtige luisteraars hebben we genoten van een heerlijk concert. Alles droeg bij aan ons muzikale verhaal.
De door de zon verlichte Lambertuskerk in Raamsdonk is altijd een prachtige plek om even tot rust te komen. Ruud heette ons publiek zoals gebruikelijk op eigen wijze welkom. Hubert Koniuszek voegde met zijn prachtige theorbe nieuwe klanken toe . Hij heeft ook in de voorbereiding inspirerend met ons gewerkt aan de uitvoering en interpretatie van de muziek. Henk had voor de gelegenheid een nieuw format gekozen voor het programmaboekje. Het kleine formaat maakte het tot een echt boekje. De voorgedragen componistenbrieven brachten de luisteraar, maar ook onszelf, terug in de tijd en lichtten de muziek op heel persoonlijke wijze toe. Simone schreef de brieven op basis van eigen literatuuronderzoek.IMG_0266

Na het frivole openingsstuk van Willaert en muziek van De Rore zetten we met de twee dubbelkorige stukken Gabrieli en Schütz letterlijk tegenover elkaar. Daarna zongen we een solostuk voor sopraan (Josje) met ensemblebegeleiding en een stuk met onze tenoren in de hoofdrol.IMG_0268

De Sestina van Monteverdi was het emotionele hoogtepunt van de middag. Een prachtig fijngevoelig werk, dat ons uitnodigde om ons eigen lied te zingen, met elkaar op te gaan of elkaar af te wisselen, om dan in rust samen te komen. De theorbe klonk steeds als centraal element van troost en bemoediging. De middag werd besloten met een drankje en een goed gesprek, dat niet zelden de muziek als onderwerp had. Want de woorden van Aristoteles die voor Monteverdi zo belangrijk ware n gelden nog steeds: ‘met muziek meer mens’. En dat is het.

IMG_0273

Voor wie er niet bij kon zijn, op 4 juni is de reprise in het Witte Kerkje Terheijden.