Najaarsconcert op 19 november 2016 in Woerden

Op uitnodiging van Ronald Threels zingt s’OTTOvoces samen met zijn Christelijk Oratoriumkoor te Woerden dubbelkorige werken geschreven voor bezettingen van grootkoor en ripieno (kleinkoor).

flyer-najaarsconcert-19-nov-2016_pagina_1

Eeuwen lang hebben psalmen mensen getroost, bemoedigd en gesterkt – tot op de dag van vandaag. In psalmen wordt het geloof beleden en van generatie op generatie doorgegeven. De 150 psalmen uit de bijbel bestaan uit gedichten, gebeden en klaagzangen en vormen samen een groot loflied op God.

Op 19 november vindt een concert plaats door vocaal dubbelkwartet s’OTTOvoces uit Brabant, het Woerdens Kamerkoor en het Christelijk Oratoriumkoor Woerden. Het geheel staat onder leiding van Willem Blonk en Ronald Threels. Psalmen en andere liederen van onder andere Mozart, Mendelssohn en Lassus worden in grotere en kleine koorbezetting afgewisseld met orgelwerken gespeeld door Ad van Pelt.

Vijf psalmen vormen de rode draad in het concert. Psalmen 100, 103 en 111 zijn door Heinrich Schütz op muziek gezet. In psalm 100 wordt iedereen uitgenodigd om God te eren. Psalm 103 is geschreven uit dankbaarheid voor Gods genade en liefde. Psalm 111, een lofzang, is in de oorspronkelijke Hebreeuwse versie een gezongen ‘ABC’ waarin de versregels steeds beginnen met de volgende letter van het alfabet.

Psalm 121 (Daan Manneke) is een pelgrimslied. De tocht is gevaarlijk, maar ‘de Heer houdt de wacht’. In psalm 130 (Claude Lejeune) wordt gevraagd om Gods vergeving en troost gevonden; ‘bij de Heer is genade, bij hem is bevrijding, altijd weer’.

De Petruskerk is open vanaf 15:30 • Entree: € 12 Voorverkoop € 10 bij koorleden COW en Woerdens Kamerkoor, Vakdrogist Stouthart, Van Vliet Muziek en Christelijke Boekhandel De Hoeksteen te Woerden • Info: www.COWoerden.nl

s’OTTOvoces zingt 10 september 2016 tijdens Open Monumentendag

s’OTTOvoces op Open Monumentendag in de Toonzaal in Den Bosch

Toonzaal Den BoschOp zaterdag 10 september a.s. is het Open Monumentendag. De Vereniging van Componisten in Noord-Brabant (VCNB) grijpt die gelegenheid aan om muziek van Brabantse makelij te laten klinken in de prachtige Toonzaal in de voormalige synagoge in Den Bosch. Van 10.00 – 17.00 uur treden er in blokken van 60 minuten steeds verschillende ensembles, duo´s, trio´s en solisten op met programma’s die zijn gevuld met – of geïnspireerd op – werken van hedendaagse Noord-Brabantse componisten. Er worden werken uitgevoerd van onder andere Henk van der Vliet, Fons Mommers, Frans Kerkhofs en Anne Parlevliet.

s’OTTOvoces treedt samen met Tommy van Doorn op van 15.00 – 16.00 uur en brengt een programma rondom composities van de Bredase componist Daan Manneke. Naast werken die al langer op het repertoire van ons ensemble staan – Der letzte Sommer hat kein Einde en Pséaume 121 – wordt ook een opnieuw door Rens Tienstra gezette versie van het motet Egidius, waer bestu bleven? uitgevoerd. In deze nieuwe vijfstemmige zetting beleeft het werk een wereldpremière!

Met het programmeren van hedendaagse regionale componisten op een locatie met een grote historische en culturele betekenis, geeft de VCNB een nieuwe eigentijdse en eigenzinnige invulling aan Open Monumentendag. En daar werkt s’OTTOvoces graag aan mee!

We nodigen je van harte uit voor dit bijzondere evenement. Ons programma tref je hier aan; meer informatie over het evenement en een compleet overzicht van het programma vind je hier.

s’OTTOvoces zingt tijdens Anton Pieck-markt 2015

Op 20 december zingen wij voor de tweede keer tijdens het evenement Kerst met Anton Pieck in het Begijnhof Breda. Een stemmige markt in kerstsfeer, met oude ambachten, hapjes en drankjes en natuurlijk kerstmuziek. U vindt ons in de Catharina kapel achter de kruidentuin.

Een bezoeker heeft hiervan een fragment op onze Facebookpagina geplaatst:

Eigen opnamen op 1 mei 2019 in de Hervormde Kerk in Drimmelen